tuin van betty

Let’s grow met Laure & Nele part I – Kennismaking project & eerste brainstorm

April 17, 2016 - Let's grow

Toen Nele en ik de 3 projecten hoorden waarrond we tijdens deze module mochten werken, waren we het meteen eens. Let’s go green met de Tuin van Betty!

Vooraleer we een meeting hadden met Annelies, de wijkmanager die nauw betrokken is bij de werking van de tuin, deden we zelf research. Hierbij kwamen we tot het besef dat er online niet veel informatie terug te vinden is. De Tuin van Betty heeft wel een website, maar deze is niet uitgebreid genoeg. Ook worden de belangrijkste troeven van de tuin hierop niet benadrukt (lees verder bij ideeën). Ook de Facebook pagina is niet volledig up-to-date.

De volgende dag hadden we een onze afspraak met Annelies in de tuin. We kregen het verhaal te horen van de Tuin van Betty. Zoals de naam het zegt, was de tuin vroeger eigendom van Betty, een lokale buurtbewoonster. Het was een prachtige tuin en toen zij hun huis wegens ouderdom verkochten, kocht de stad Genk het perceel op. Helaas deden zij er niet veel mee waardoor de tuin zijn pracht begon te verliezen. Hierdoor kwamen de mensen die Betty gekend hadden met de vraag of er geen buurttuin van gemaakt kon worden. Het mooie groente tafereel dat Betty er doorheen de jaren gecreëerd had, was veel te mooi om zomaar te laten verkommeren.  Het verhaal achter de tuin sprak ons meteen aan. Daarom willen we het ook verder gaan gebruiken (lees verder bij ideeën).

Annelies haalde tijdens het gesprek 2 problemen aan waarmee de tuin van Betty momenteel te kampen heeft. Ten eerste is er nog te weinig participatie. Er zijn al wel enkele buurtbewoners betrokken bij het initiatief, maar niet voldoende. De tuin van Betty heeft ook nog niet veel gebruikers/bezoekers. Daarnaast is de tuin momenteel niet uitnodigend genoeg. Hij heeft de uitstraling niet van een stadstuin. Door de grote poort met prikkeldraad en een slot, lijkt het meer iemands privétuin.

Na onze eigen research en de meeting in de tuin stelden we volgende doelstellingen voorop:

  1. Bekendheid van de tuin verhogen
  2. De tuin toegankelijker maken
  3. Het verhaal van Betty meegeven (sticky story creëren)

Met deze doelstellingen in het achterhoofd, genereerden we volgende ideeën:

– Infoborden in de tuin plaatsen. Dit zowel over het verhaal van Betty als over tuinieren zelf. Met dit laatste kan de drempel voor mensen die niets van tuinieren afweten, verkleind worden.

– Inkom aanpassen. We willen de inkom meer uitnodigend maken zodat mensen het besef krijgen dat de tuin toegankelijk is voor iedereen en dat ze er ook effectief gebruik van gaan maken.

– Website uitbreiden. Ook online is het belangrijk om voldoende informatie mee te geven aan bezoekers. Het feit dat mensen er gratis hun eigen groenten en/of fruit mogen kweken, is bijvoorbeeld zeker iets om te benadrukken.

– Interactie in het centrum creëren. Ook buiten de tuin (in het centrum, in de Vennestraat,..) willen we de tuin van Betty meer aanwezig laten zijn. De tuin is gesitueerd op het einde van een doodlopende straat. Hierdoor is er niet altijd veel passage. Daarom willen we ook op andere plaatsen de aandacht vestigen op de Tuin van Betty om zo meer bezoekers te trekken. Een eerste idee hierbij is om iets met het weggeven van zaadjes te doen. Op die manier worden mensen getriggerd om zelf iets te gaan planten.

Om jezelf veel leesplezier te besparen, kan je ook gewoon onderstaande infographic bekijken die op een visuele manier ons denkproces weergeeft.

Enjoy! :-)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>