slam

Slam poetry inspiration

April 24, 2016 - Group 1

Bij het slamdichten maakt de dichter gebruik van intonatie, ritme en lichaamstaal. Vaak worden de gedichten uit het hoofd voorgedragen. Een slamgedicht wordt meestal gekarakteriseerd door toegankelijkheid, humor en een energieke stroom van woorden, waardoor het soms enigszins op rappen lijkt – maar vaak ook niet. De diversiteit is groot. Bij poetry slam is de kwaliteit van voordracht in elk geval even belangrijk als de inhoud.

Bij ons project willen we de gebruiker ook een beetje slam poetry laten doen, ze moeten gewoon kort reageren in één zin, in slam poetry zijn er ook duidelijke onderscheidingen tussen de zinnen. De opeenvolgende zinnen van de gebruikers worden gevormd tot een rap, wat eigenlijk in veel opzichten overeenkomt met slam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>