Totaalzicht vierkant

Let’s grow met Laure en Nele part III/a – Interventie Vennestraat

May 3, 2016 - Let's grow

Maandag hebben we onze eerste interventie gehouden in de Vennestraat. De aanwezige bloembakken vormden, na een extra Laure & Nele touch, het ideale taferereel hiervoor. Tijdens de interventie vroegen we aan voorbijgangers wat zij precies zoeken in een stadstuin. Hun antwoord mochten ze op een post-it schrijven en bij op de bloembak plakken. Dit zorgde uiteindelijk voor een leuk geheel.

Want ons opviel was dat de meeste antwoorden eerder geplaatst kunnen worden in de ontspanningscategorie i.p.v. bij tuinieren.

Een boek lezen, genieten van het mooie weer en buitenspelen waren er hier enkele van. Slechts één vrouw gaf aan geïnteresseerd te zijn in kruiden. We denken dat het daarom interessant kan zijn om er van naast een plaats om te tuinieren ook meer een ontmoetings- en ontspanningsplaats van te maken. Dit zou al gerealiseerd kunnen worden door er simpelweg meer zitgelegenheid te creëren.

Ook gingen we tijdens de interventie na in welke mate de Tuin van Betty gekend is door de buurtbewoners. Helaas merkten we dat, zelfs bij mensen die er vlakbij wonen, het initiatief niet erg bekend is. Het grotendeel had er zelfs nog nooit van gehoord. Hieruit kunnen we dus concluderen dat er momenteel te weinig actie ondernomen wordt om bekendheid te creëren en om mensen tot in de tuin te krijgen. Via ons concept willen we hier verandering in brengen. We willen onze installatie plaatsen op locaties in de Vennestraat waar veel voorbijgangers passeren. Op plaatsen waar ze er praktisch niet omheen kunnen. Op die manier worden ze sowieso geconfronteerd met de Tuin van Betty ongeacht ze de tijd nemen alle informatie door te nemen en te participeren of niet. Volgende week starten we aan het ontwerp van onze installatie. In één van de volgende posts zal hierover dus meer te lezen zijn.

Bekijk zeker ons interventiefilmpje! 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>